De meerwaarde van SodM, een grotere veiligheid, moet dagelijks kunnen worden aangetoond en leiden tot een gecontinueerd gezag van de toezichthouder. De kennis en competenties van medewerkers van SodM zijn sterk bepalend voor de effectiviteit van de toezichthouder. Van de medewerkers wordt een open, kritische houding verwacht en veel eigen initiatief.

Personeel

Vakmanschap vereist doorlopend onderhoud vanwege vakinhoudelijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe kennisgebieden in de energiewinning. Bovendien stijgt de complexiteit van vraagstukken mede gezien de toenemende aandacht in de samenleving voor handhaving en dialoog met de omgeving.

SodM heeft haar werkwijzen in 2017 bepaald en vastgelegd in procesbeschrijvingen. De invoering en optimalisatie hiervan kreeg veel aandacht in 2018. Dit bevorderde de kwaliteit van het werk en een uniforme vastlegging van informatie. In 2018 heeft SodM haar strategische koers op het gebied van personeel voortgezet en de vereiste kennis, competenties en ervaring aanvullend op de functiegebouwrijkprofielen vastgelegd. Het proces van opleiding en ontwikkeling en ‘learning on the job’ wordt in 2019 verder ontwikkeld en geïntensiveerd.

Om alle maatschappelijk taken te kunnen opvolgen krijgt het werven van kandidaten met de juiste ervaring, kennis en competenties veel aandacht in 2019. Onder andere de ontwikkelingen in het maatschappelijke veld vragen om een extra versterking van de juridische en bestuurlijk tak.

Informatievoorziening

In 2018 ontwikkelde SodM samen met haar interne leverancier, DICTU, de zaakgericht werken oplossing HAVIK. DICTU ondersteunt HAVIK met de dienst Rijkszaak. HAVIK gaat begin januari 2019 in productie.

Het in productie hebben van Rijkszaak betekent dat de continuïteit van de informatievoorziening voor de komende jaren geregeld is. HAVIK ondersteunt de werkprocessen, inclusief de meest recente besluiten rond inspecteren.

In 2019 vindt doorontwikkeling van HAVIK plaats, dit betekent:

  • optimaliseren van de gerealiseerde processen;
  • invoeren van nieuwe processen zoals Bestuurlijk interveniëren, Beslissen Handhavingsverzoek, WOB en Beslissen bezwaar tegen besluit SodM;
  • ontsluiten van externe bronnen (bv. gegevens ondergrond TNO) en
  • benutten van nieuwe rapportagemogelijkheden ten behoeve van sturing op termijnen en resultaten.

Naast HAVIK spelen de volgende onderwerpen op niet zaakgerichtwerken terrein:

  • in de loop van 2019 faseert het laatste deel van het fysieke archief uit, waarbij een relevante selectie van het digitaal deel beschikbaar komt;
  • intensiveren van het gebruik van het inmiddels beschikbare GIS systeem;
  • bevriezen van de T-schijf qua schrijfrechten (leesrechten blijven aanwezig), met het gebruik van DOMUS als alternatief en
  • Het opstellen van een meerjarig schoningsplan van de T-schijf.