Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang, met het oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Maar ook minder afhankelijk zijn van internationale energieleveranciers speelt hierbij een rol. In ons land zijn momenteel vijf actieve windparken op de Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW) aan elektriciteit hebben.

Relevante ontwikkelingen

De ontwikkeling van windenergie op zee bevindt zich in een stroomversnelling. In Europa hebben de landen plannen om in 2030 totaal bijna 74 GW vermogen in bedrijf te hebben (PWC 2018; Unlocking Europe’s offshore wind potential). Dat is een vervijfvoudiging van het huidige vermogen in de komende 12 jaar. Nederland neemt hiervan 11,5 GW voor haar rekening. In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2023 4,5 GW aan opgesteld vermogen aan windenergie op zee zal staan, waarmee ca. vijf miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien (waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele toename van stroom per huishouden door het verminderen van gasverbruik voor verwarming). Dit is een verviervoudiging van het huidige vermogen in 5 jaar. Hiervoor zijn/worden in de periode 2015 tot 2019 tenders uitgeschreven voor negen parken. De locaties van de windparken en de planning hiervoor zijn vastgelegd in de ‘Routekaart’.

Toezichtthema’s

Het toezichtthema Noodprocedures en implementatie arbocatalogus staat in 2019 centraal. Dit mede gezien de aanbevelingen uit het rapport Medische hulpverlening op de Noordzee van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar aanleiding van een (sport)duikongeval op de Noordzee. Ook hoog risico activiteiten zoals beschreven in de arbocatalogus (bv: werken op hoogte, in besloten ruimten en helikopter “hosting”) krijgen aandacht tijdens deze inspecties.

Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023 (in blauw), windenergiegebieden van de routekaart 2030 (in groen) en overige al aangewezenwindenergiegebieden (in geel). *NH: Windenergiegebied ten noorden van de scheepvaartkruising North Hinder.

Geplande onderzoeken

Op het gebied van windparken op zee zet SodM geen technisch wetenschappelijke onderzoeken in gang.

Inspectieagenda

In 2018 heeft SodM in samenspraak met andere toezichthouders een start gemaakt met de Staat van de Sector Windparken op zee. SodM zal de Staat in 2019 publiceren. Op basis hiervan stelt SodM samen met Rijkswaterstaat haar toezichtarrangement windparken op zee op.

Belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied voor windparken op zee zijn daarom in 2019:

  • opstellen van een “Staat van de Sector Windparken op zee”;
  • opstellen van het toezichtarrangement (inclusief de handhavingsstrategie) voor windparken op zee;
  • inspectieproject “implementatie arbocatalogus”.