Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie Realisatie 2016 Realisatie 2017
Totaal aantal fte's, dd. 31-12 67,30 fte 73,81 fte
Instroom 7 9
Uitstroom 0 8
Realisatie banenafspraak  0,89 fte 0,89 fte
Ziekteverzuim 3% 3%
Man vrouw-verhouding 73,9% - 26,1 % 69,7% - 30,3/%
Gemiddelde leeftijd, dd. 31-12 49,2 jaar 49,5 jaar

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Personeelsbudget (x €1.000)

7.389

8.233

Inhuurpercentage

13%

15%

Materieel budget (x €1.000)

1.632

1.551

Onderzoeksbudget (x €1.000)

323

2.097

Opleidingsbudget (x €1.000)

77

84

Kerncijfers inspecties

Kerncijfers inspecties

Realisatie 2017

Groningen

16

Olie en gas op land

108

Olie en gas op zee

67

Geothermie

34

Zoutwinning

22

Wind op zee

0

Ondergrondse opslag

8

Netbeheer

22

Arbeidsongevallen frequentie Olie en Gasindustrie

Arbeidsongevallen frequentie Olie en Gasindustrie*

2013

1,9

2014

2,2

2015

2,4

2016

2,1

2017

2,3

*Totaal aantal arbeidsongevallen met verzuim per

miljoen manuren

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch

Realisatie 2017

Ontvangen bezwaarschriften

4

Beslissing op Bezwaar (BOB)

1

Ontvangen beroepsprocedures

0

Ontvangen Hoger Beroepsprocedures

0

Ontvangen Wob-verzoek

22

Uitkomsten bezwaarprocedures

Uitkomsten bezwaarprocedures

Realisatie 2017

Ongegrond

0

Gegrond

1

Niet-ontvankelijk

0

Gedeeltelijk gegrond

0

Intrekking bezwaar

0

Geen bezwaar

0

Uitkomsten beroepsprocedures

Uitkomsten beroepsprocedures

Realisatie 2017

Ongegrond

0

Gegrond

0

Niet-ontvankelijk

0

Gedeeltelijk gegrond

0

Intrekking bezwaar

0

Geen bezwaar

0