Kerncijfers organisatie

Kerncijfers organisatie

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Totaal aantal fte's, dd. 31-12

67,30 fte

73,81 fte

78,76 fte

Instroom

7

9

19

Uitstroom

0

8

11

Realisatie banenafspraak

0,89 fte

0,89 fte

1,67 fte

Ziekteverzuim

3%

3%

3%

Man/vrouw-verhouding

73,9% - 26,1%

69,7% - 30,3%

67,5% - 32,5%

Gemiddelde leeftijd, dd. 31-12

49,2 jaar

49,5 jaar

48,1 jaar

Kerncijfers financieel

Kerncijfers financieel (x1000)

2016

2017

2018

Personeelsbudget

7.265

8.588

10.705

Realisatie Personeelsbudget

7.389

8.233

 9.655

Materieel budget

2.067

2.216

3.569

Realisatie materieel budget

1.632

1.551

3.958

Onderzoeksbudget

700

2.200

4.200

Realisatie onderzoeksbudget

323

2.097

2.658

Inhuurpercentage

13%

15%

13%

Opleidingsbudget

77

84

92

Kerncijfers veldinspecties

Kerncijfers veldinspecties

Realisatie 2017

Realisatie 2018*

Groningen

16

4

Olie en gas op land

108

79

Olie en gas op zee

67

28

Geothermie

34

38

Zoutwinning

22

7

Windenergie op zee

0

0

Ondergrondse opslag

8

8

Netbeheer

22

24

* In 2018 heeft SodM capaciteit vrijgemaakt voor de beoordeling van en instemming met de Rapporten inzake Grote Gevaren (RiGG’s). Het aantal veldinspecties is daardoor relatief laag.

Arbeidsongevallen frequentie Olie en Gasindustrie

Arbeidsongevallen frequentie Olie en Gasindustrie*

2013

1,9

2014

2,2

2015

2,4

2016

2,1

2017

2,3

2018

1,3

*Totaal aantal arbeidsongevallen met verzuim per miljoen manuren.

Kerncijfers juridisch

Kerncijfers juridisch

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Ontvangen bezwaarschriften

4

6

Beslissing op Bezwaar (BOB)

1

7

Ontvangen beroepsprocedures

0

2

Ontvangen Hoger Beroepsprocedures

0

0

Ontvangen Wob-verzoek

22

25

Uitkomsten bezwaarprocedures

Uitkomsten bezwaarprocedures

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Ongegrond

0

5

Gegrond

1

0

Niet-ontvankelijk

0

1

Gedeeltelijk gegrond

0

0

Intrekking bezwaar

0

1

Uitkomsten beroepsprocedures

Uitkomsten beroepsprocedures

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Ongegrond

0

0

Gegrond

0

0

Niet-ontvankelijk

0

0

Gedeeltelijk gegrond

0

0

Intrekking beroep

0

0